privacy statement

Privacy statement

 

Bescherming gegevens

 

Omdat de Stichting Concertgebouw Kamerorkest in Nederland is gevestigd, is de huidige Wet Persoonsregistraties en de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hierdoor ben je er van verzekerd dat het gebruik van je persoonlijke gegevens aan zeer stringente en van overheidswege opgelegde regelgeving is onderworpen. Zo mogen je specifieke persoonsgebonden gegevens (naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en emailadres) zonder jouw toestemming niet door anderen dan Stichting Concertgebouw Kamerorkest worden gebruikt voor marketing- en promotionele activiteiten, noch zullen wij je gegevens doorverkopen aan derden.

 

Wijzigingen

 

Stichting Concertgebouw Kamerorkestbehoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy-policy.

 

Overmacht

 

Om je gegevens te beschermen, is de database waarin deze bewaard worden met alle tot onze beschikking staande middelen beveiligd. Mocht onverhoopt een persoon zich op illegale wijze toegang tot deze database verschaffen, dan kan Stichting Concertgebouw Kamerorkest hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden!

 

Vragen

 

Voor vragen over het privacybeleid van Stichting Concertgebouw Kamerorkest kun je een bericht sturen naar m.waterman@concertgebouwkamerorkest.nl

Copyright 2012 © All Rights Reserved | privacy statement | disclaimer | foto: Ronald Knapp